Dat u onder beschermingsbewind staat, betekent niet zondermeer dat u over enige tijd van uw schulden af bent. Beschermingsbewind is géén WSNP. En een beschermingsbewindvoerder is géén WSNP-bewindvoerder. Een beschermingsbewindvoerder zorgt er dus niet voor dat u binnen drie jaar schuldenvrij bent. Een beschermingsbewindvoerder kan wel samenwerken met een WSNP-bewindvoerder. Daarvoor moet de rechtbank u, los van het beschermingsbewind, toelaten tot de WSNP.

Beschermingsbewind niet altijd oplossing voor schulden
Beschermingsbewind is dus geen oplossing voor problematische schulden. Beschermingsbewind kan er wel aan bijdragen dat u voldoet aan de voorwaarden voor een minnelijke schuldsanering of WSNP. Beschermingsbewind kan u in de eerste plaats ondersteunen bij het voorkomen van (nieuwe) schulden. Door te werken met een goed budgetplan zorgt de bewindvoerder ervoor dat inkomsten en uitgaven beter in balans zijn. Daarbij zal de bewindvoerder ervoor zorgen dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Soms wordt beschermingsbewind als voorwaarde gesteld om voor een schuldhulpverleningstraject in aanmerking te komen.

Schuldhulpverlening via gemeente
Als u schulden heeft, zal de bewindvoerder eerst kijken of het mogelijk is een betalingsregeling met uw schuldeisers te treffen. Lukt het niet om een goede en haalbare betalingsregeling te treffen, dan is er sprake van een ‘problematische schuldsituatie’. De bewindvoerder zal dan in overleg met u een aanvraag schuldhulpverlening indienen bij de schuldhulpverlenende instantie in uw woonplaats. De bewindvoerder zal u waar nodig ondersteunen in de contacten met deze instantie.