Het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters stelt jaarlijks de tarieven en taken vast zoals die voor professionele beschermingsbewindvoerders gelden. Als cliënten voldoende inkomen hebben, betalen ze bewindvoering zelf. Als er niet voldoende inkomen is, is het mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor betaling van de bewindvoerder. Wij vragen deze dan voor u aan.

De tarieven voor bewindvoering (beschermingsbewind) zijn in 2024:

1 persoons beschermingsbewind
Intake    € 751,41
Maandtarief    € 133,10
Maandtarief problematische schulden    € 172,12

Meerpersoons beschermingsbewind
(bewind betreft meerdere personen die samen een economische eenheid vormen)
Intake    € 901,45
Maandtarief    € 159,52
Maandtarief problematische schulden    € 206,51

Voor extra bijkomende werkzaamheden kunnen wij, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening brengen. Het vaste tarief bedraagt € 93,90 per uur. Uiteraard lichten wij de cliënt vooraf in als er bijkomende werkzaamheden zijn.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.